Kedves Magyar Barátaink! Jöjjenek haza!

Egyházi vezetők, keresztény értelmiségiek nyílt levele a külföldön élő magyar fiatalokhoz + a Helyzet TV interjúja Várnai Péter esperes-plébános atyával.

 

A helyzet TV interjúja itt tekinthető meg

Egyházi vezetők, keresztény értelmiségiek nyílt levele az összefogás jegyében

Kedves Magyar Barátaink! Jöjjenek haza!

Nemzetünk életében ismét az összetartozás lett a megmaradás és a felemelkedés záloga. Az elmúlt száz év során sokszor szenvedtük el a számbeli fogyatkozásunkat. Ennek egyik súlyos oka a kivándorlás. A közelmúltban is a tehetségesek, az újdonság iránt fogékonyak, az ismeretlent vállalók kerekedtek fel. A bátrak közül sokan találtak a hazainál jobb életkörülményeket, biztosabb előmenetelt és kiszámíthatóbb életpályát. A legtöbben kiválóan helyt álltak és sikeres életet élnek távol a szülőföldtől. Vannak, akik végleges lakhelyüknek szánják az új országot. Többen gondolkodnak egy hosszabb-rövidebb idő utáni hazatérésen, és tervezik – mintegy vándoréveket követően – az itthoni boldogulást.

Most mindannyiukat hívjuk: jöjjenek haza! Szükség van Önökre!

A nemzet összetartozása és egymásra utaltságunk miatt itthon van szükség mindenkire. Hazahívunk, ahol otthon vagyunk.

Magyarország ma a felelősség és az összefogás országa. A közös hit és a tudás tisztelete mellett az a remény mozgat, hogy egy hazában lehetünk és együtt tehetünk egymásért. Egyéni boldogulásunk mellett szívesen dolgozunk népünk felemelkedéséért is.

Nem turistaként szeretnénk látni, hanem itthon szeretnénk tudni. Önökre van szükség a szaktudásukkal, a tapasztalatukkal együtt. Szeretnénk, ha gyermekeik a magyar nyelvet anyanyelvükként tanulnák meg. Szeretnénk, ha a tudományos eredmények közös javunkra válnának. Szeretnénk, ha épületeinket magyar műszakiak építenék meg, ha üzemeinkben magyar szakemberek állítanák elő a kiváló termékeket.

Most mindannyiukat hívjuk: jöjjenek haza! Szükség van Önökre!

Budapest, 2011. február 20.

A levél aláírói: Balás Béla kaposvári megyés püspök, Bálint Géza kórházigazgató, Berecz András ének- és mesemondó, Czakó Gábor író, Csillag Gusztáv ügyvéd; KÉSZ megyei elnök, Deák István egyetemi tanár, Dragonits Márta belsőépítész, Eperjes Károly színművész, Fekete László ügyvéd; megyei kamarai elnök, Fésűs Éva író, Gáspár Ferenc főorvos, Hegedűs Endre zongoraművész, Hegedűs Katalin zongoraművész, Hummel Gizella ötvösművész, Illéssy Mátyás családegyesületi elnök, Jókai Anna író, Kemény Győző zenész; producer, Kocsis Vilmos ügyvéd, Kun Csaba alpolgármester, Mészáros András grafikus, Marik József főorvos, Nagy Alexandra könyvkiadó, Nyulász György építész, Oberfrank Pál színigazgató, Pelsőczy László színművész, Rosta István egyetemi tanár, Rozsos István em. egyetemi tanár, Simon András grafikus, Szép Tamás ügyvéd, Szirmay Endre költő, Szita Károly polgármester, Temesi Balázs rendszerszervező, Thorday Attila főiskolai tanár, Ujkéry Csaba megyei bírósági elnök, Ullmann Péter premontrei perjel, Várnai Péter építész; plébános, Vértesaljai László SJ jezsuita szerzetes, Zlinszky Ferenc egyetemi docens

impresszum | kapcsolat